Політика
конфіденційності

1. Цей розділ містить правила збору, накопичення, зберігання, обробки використання та розпорядження персональною та іншою інформацією, яку Замовник надає Виконавцю при погоджені Угоди з користувачем, є невід’ємною частиною такої Угоди і за жодних умов не може розглядатися окремо від неї. Погоджуючи Угоду, Замовник повністю приймає умови викладені у даному розділі.

2. Збір інформації про Замовника здійснюється Виконавцем виключно з метою забезпечення повноти та якості виконання своїх зобов’язань за Угодою та виконання умов чинного законодавства.

3. Зміст інформації, що збирається Виконавцем, є мінімально необхідним для виконання ним прийнятих на себе зобов’язань.

4. Виконавець зобов’язується дотримуватися режиму конфіденційності інформації про Замовника на всіх етапах її отримання, зберігання та використання.

5. Виконавець не передає отримані персональні дані Замовника третім особам, за виключенням тих випадків, коли це зумовлено виконанням зобов’язань за Угодою або нормами чинного законодавства.

6. Погодження Замовником Угоди є письмовим підтвердженням отримання ним повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, а також про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

7. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього розділу, а Замовник без будь-якого додаткового підтвердження беззастережно приймати такі зміни та у повному обсязі погоджуватися з ними. Оновлені умови угоди набувають чинності з моменту їх оприлюднення. Користування Замовником послугами Виконавця є підтвердженням обізнаності Замовника з поточними умовами Угоди та цього розділу.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТОК ТАКСІ ПРОМЕТЕЙ